دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران

پنجمین کنگره بین المللی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

سمپوزیوم مراقبت از ارگانهای مختلف در جراحی قلب

کنگره بین المللی خاورمیانه ای پیشگیری از بیماری های قلب و عروق