گایدلاین بین المللی زخم پای دیابتی                                  قیمت : 200000 ریال

 

پای دیابتی یکی از معضلات و مشکلات جامع بیماران دارای بیماری قند می‌باشد. به خصوص اگر این عضو بی‌حس شده و عدم درک درد را داشته باشد که در شکستگی آن و زخم‌های متعددی که پیدا می‌کند بدون آگاهی بیمار پیش رونده می‌شود. در کل جهان برای اصول درمان جراحی چنین اندامی یکسری اصول قانونمند شده و علمی وجود دارد که با تعهد به این اصول درمان بیمار میسر می‌گردد. تاکنون در جامعه ارتوپدی ایران یک نوشتار ماخذی برای درمان
پای دیابتی وجود نداشته است.

همکار محقق ما جناب آقای دکتر ذبیح‌الله حسن‌زاده برای دستیابی به یک اصل کلی درمان عظم و تلاش فراوانی نموده که ماحصل زحمات ایشان و همکارانش کتاب حاضری است که پیش‌رو دارید.

اگرچه به کار بستن کلیه اصول درمانی مدون سایر کشورها امکان انجام در ایران را ندارند ولی راهنمای بالینی حاضر بسیاری از مشکلات جوانان جراح ما را حل نموده و برای همکاران مجرب یک آئینه تجربی می‌باشد. امید است که دوست دانش دوست خودم همیشه در راه این تحقیق‌ها و دستاوردهای علمی تلاش مستمری داشته باشند.

 

 

 

مولفین و مترجمین :دکتر ذبیح ا.. حسن زاده، دکتر محمد کاظم امامی

سال و نوبت چاپ : دوم/ 1395

قیمت : 200000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید