مقدمه ای بر افشای خطاهای پزشکی                                   قیمت : 30000 ریال

 

در دو دهه گذشته موضوع خطاهای پزشکی به یکی از دغدغه‌های جامعه پزشکی و بیماران تبدیل شده است. علیرغم پیشرفتهای شگرف دانش‌پزشکی و تکنولوژیهای نوین قرن بیست و یکم خطاهای پزشکی همچنان در سراسر دنیا رخ می‌دهند. در کشور ما نیز پرونده‌های شکایت از پزشکان و کادر درمانی بخش مهمی از مراجعات محاکم دادگستری، سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی را تشکیل می‌دهند و همه روزه تعدادی از پزشکان، پرستاران و پرسنل کادر درمانی در این سازمانها و دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی درگیر پاسخگویی به اتهام تقصیر و کوتاهی در امر تشخیص و درمان هستند. پزشکان و مسئولان بیمارستانها، از ترس دعاوی قصور پزشکی از فاش‌سازی هر نوع خطای پزشکی واهمه داشته و یا احتیاط می‌کنند. مردم با آگاهی و وسواس بیشتری در مورد نوع بیماری خود، راههای تشخیص و درمان آن، سیر بیماری و عوارض قابل انتظار سوال می‌کنند و در مواردی که نتیجه مورد انتظار عایدشان نشود و یا نتیجه وعده داده شده محقق نگردد و نیز به هنگام وقوع فوت بیمار یا بروز نقص عضوی و عوارض احتمال بروز خطای پزشکی در ذهن بسیاری از آنها نقش می‌بندد. شرکتهای بیمه گر نیز در این رهگذر با دریافت حق بیمه قابل قبول به ارائه بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای می‌پردازند ولی در صورت تکرار محکومیت خود را نسبت به افزایش چند برابری حق بیمه محق خواهند دانست، ضمن آنکه شرایط خاصی برای ایفای تعهدات خود تدوین می‌کنند و معمولاً با افشای خطای پزشکی نیز موافق نیستند.

 

 

 

 

مولفین: دکتر مهدی مصری- دکتر محمد جمالیان- دکتر حسین سکوت آرانی

سال و نوبت چاپ : اول/ 1390

قیمت : 30000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید