آمادگی برای زایمان

قیمت : 350/000 ریال

بارداری و زایمان دو پدیده زیبا و شگفت انگیز خلقتند. بر همین اساس همواره علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و دیگر علوم مرتبط، آن را مورد بررسی، بازبینی و موشکافی دقیق قرار داده اند. این فعالیتهای علمی با هدف ارتقاء سلامت مادر و جنین و در نتیجه کل جامعه انجام می شود؛ با این حال، این تلاش ها نتوانسته اند به نحو شایسته اي مؤثر باشند. در شرایط کنونی، مداخلات فراوان به خصوص در حیطه زایمان، مشکلات جهانی متعددي را از جمله افزایش سزارین، جدایی مادر و نوزاد در بدو تولد، نبود حمایت کافی روحی روانی از مادر و مسائل دیگر را به وجود آورده است. این مشکلات باعث شده تا مقوله بارداری و زایمان از نظر فیزیولوژیک مورد مطالعه قرار گیرد. در این نگرش حاملگی و زایمان یک پدیده کاملاً فیزیولوژیک است و بیش از آنکه نیازمند مدیریت و مداخله باشد، حمایت و همراهی را مي طلبد. به سخن دیگر، نظریه جدید ضمن آن که بدنبال بکار گیری روشهاهایی است که کمترین صدمات جسمی و روحی را برای مادر و جنین دارد؛ معتقد است همه افراد دست اندر کار ارایه مراقبتهای بارداری و زایمان باید در تمامي موارد طبیعی و غیر طبیعی کاملاً کار آمد باشند. این نگرش تاکید بر این دارد که مادر حامله، فرد سالمی است که در یکی از ارزشمندترین و حساسترین مراحل زندگی خود یعنی بارداری و زایمان به بیمارستان یا مراکز درمانی مراجعه می کند و انتظار می رود که این فرد سالم با سلامتی کامل نیز از این مراکز مرخص شود. تیم پزشکی ارایه دهنده خدمات به مادر حامله، طبق اولین قانون اخلاق پزشکی موظف است خدمتی را به مددجوی خود ارایه نماید که ضرر و زیان جانی برای وی به همراه نداشته باشد. بکارگیری روش های فیزیولوژیک و مبتنی بر شواهد علمی راهکار مناسبی برای اداره یک بارداری و زایمان کم خطر است. بر طبق نظر سازمان جهانی بهداشت تنها 15-10% موارد بارداری و زایمان با ریسک خطر بالا شناخته می شود که نیازمند مداخلات مناسب و ضروری است. با افتراق موارد کم خطر و پر خطر، انجام مراقبت مناسب، در زمان مناسب و به روش مناسب، هنر هر پزشک یا مامای فرهیخته مسئول است. کتاب حاضر بر مبنای نیاز جامعه پزشکی و از آن مهمتر زنان کشورمان برای حق, داشتن یک حاملگی ایمن، سعی کرده است با ارایه نظریات و راهکاری علمی و عملی در زمینه آمادگیهای بارداری و زایمان و روشهای کاهش درد غیر دارویی به عنوان چالش اصلی زایمان، فضای انجام مراقبتهای برای یک حاملگی و زایمان فیزیولوژیک را فراهم سازد؛ گرچه این مجموعه قطره کوچکی از دریای بیکران دانش بشری در حیطه زایش و تولد انسانهاست.

 

 

مولفین: شهناز ترک زهرانی 

سال و نوبت چاپ : هفتم/ 1398

قیمت : 350000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید