گاید لاین کم کاری تیروئید در نوزادان نارس

قیمت : 70/000 ریال

 

کم کاری غده تيروئيد يکی از شايع‌ترين بيماري‌های غدد درون‌ريز در شير خواران و کودکان است. هورمون تيروئيد روی عملکرد اکثر ارگانهای بدن اثر می‌گذارد. به همين جهت می‌توان ادعا کرد که هيچ بيماري درمان نشده‌اي نمي‌تواند به شدت كم كاري تيروئيد روي رشد ونمو تاثير بگذارد. به علت اهميت تشخيص و درمان به موقع در پيشگيری از عوارض اين بيماری، امروزه در بسياری از نقاط جهان، برای تشخيص اين بيماری نوزادان را در آغاز تولد مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دهند 

 

 

 

مولفین: دکتر مهین هاشمی پور- دکتر ستیلا دلیلی کاجان

سال و نوبت چاپ : اول/ 1396

قیمت : 70000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید