نگرشی بر ریز محیط و ژنتیک سرطان

ناموجود

سپاس خداوند یکتا را که فرصتی داد تا کتابی دیگر در زمینه علوم بیولوژی برای علاقمندان به این رشته نگارش کنیم. در این کتاب سعی شده با زبانی ساده مکانیسم‏های مولکولی سرطان‏زایی ارائه گردد. سرطان نوعی روند بیماری است که با تکثیر کنترل نشده سلولی منجر به ایجاد یک توده یا تومور مشخص می‏شود. تغییرات سیتوژنتیکی مانند تغییر در تعداد یا ساختمان کروموزوم‏ها از علائم مهم سرطان به ویژه در مراحل دیررس‏تر و بدخیم‏تر یا مهاجم‏تر تکامل تومور هستند. این تغییرات ژنتیکی، مطرح کننده آن هستند که از عناصر مهم پیشرفت سرطان، نقص موجود در ژن‏های دخیل در حفظ انسجام و پایداری کروموزومی است. در کتاب حاضر ابتدا مروری بر مکانیسم‏های چرخه سلولی و مرگ ‏برنامه‏ریزی ‏شده سلولی شده و سپس مکانیسم‏های شکل‏گیری تومور به ویژه ریز محیط توموری (Tumor Microenvironment) مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت برخی از سرطان‏های مهم انسانی که فراوانی بالایی در کشور ما دارند از نظر ژنتیکی و مکانیسم‏های مولکولی دخیل در بروز این سرطان‏ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

 

مولفین: وحدت پورطهماسبی بیله­سوار، منصور پورابراهیم، سیده سمانه مصطفوی، معصومه اکبری کلیشمی، دنیا اباذری، محمد فواد‌اباذری

سال و نوبت چاپ : اول/ 1395

در حال حاضر در انبار موجود نمی باشد .