مراقبت از سلامت در خانواده                                     قیمت : 100000 ریال

 

امام علی(ع) النعمتان مجهولتان الصحه والامان

دو نعمت قدرش ناشناخته است 1- تندرستی 2- امنیت

هریک از ما مسئولیم برای حفظ حیاتمان به اندازه کافی آگاه، ماهر و توانمند شویم و از وجود ارزشمندی که خداوند به خاطر آفرینش آن، خود را ستایش کرد و از روح پاکش در آن دمید، مراقبت و حفاظت کنیم.

بهداشت و تندرستی از حقوق اصلی مردم و تامین آن یک هدف اجتماعی در سراسر جهان است، تامین سلامت مردم، نگرانی مشترک تمام کشورها می‌باشد. پایه و اساس استراتژی بهداشت برای همه، توزیع عادلانه امکانات بهداشتی در بین کشورها آن گونه که موجب دسترسی عمومی مردم به مراقبت‌های اولیه بهداشتی و خدمات و پشتیبان آن گردد می‌باشد. سلامتی از دیدگاه تبیین‌گران بهداشتی به عنوان محور توسعه شناخته شده است و همواره باید از اولویت در سرمایه‌گذاری‌های توسعه کلی جامعه بر خوردار باشد.

هر یک از افراد خانواده در قبال خود، دیگر اعضا و همچنین جامعه از نظر شرع مقدس و نیز قوانین اجتماعی مسئولیت دارند. بنابراین کتاب حاضر بر آنست که شهروندان عزیز را در راستای مسئولیت‌های خطیر توسعه بهداشت و سلامتی فردی و اجتماعی یاری نماید.

 

 

 

مولفین: دکتر علی رحمانی، یحیی حاجی، دکتر احمد خنجه

سال و نوبت چاپ : اول/ 1394

قیمت : 100000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید