تشخیص و درمان آمبلیوپی چشم

قیمت : 300/000 ریال

 

تنبلی چشم یا آمبلیوپی از ديرباز مورد توجه بشر بوده است. اولين بار بقراط پزشك يوناني آن را تبيين كرد. تحولات علوم پزشكي در دودهه گذشته در جهان شتاب روزافزوني داشته و رشته چشم پزشكي بيشترين پيشرفت را داشته است. آمبليوپي از مباحثي هست كه در سالهاي اخير پيشرفت قابل توجهي داشته است. آمبليوپي در  حدود ۳٪ از كودكان دیده می‌شود .اين اختلال که معمولاً در یک چشم دیده می‌شود ومعمولا بدون علايم باليني مي‌باشد. تشخيص زودرس آن در پيش‌آگهي درمان خيلي اهميت دارد.لذا با برنامه‌هاي غربالگري مي‌توان تشخيص زودرس تنبلي چشم را انجام داد و از عوارض شديد آن مانند كاهش حدت بينايي جلوگيري كرد. لذا جهت تشخيص و درمان زودرس تنبلي چشم نياز هست كه مبحث تنبلي چشم شامل تشخيص و درمان وپيشگيري به صورت كامل براي كارشناسان بينايي سنج ودانشجويان  پزشكي ودستياران چشم پزشكي تبيين شود لذا بر ان شديم جهت تبيين مباحث آمبليوپي و اداي دين به آموزش آمبليوپي به كارشناسان بينايي‌سنجي و دانشجويان پزشكي و دستياران چشم پزشكي كتابي بر اساس اصول تشخيص و درمان آمبليوپي و تجارب تشخيص و درمان خودمان به رشته تحرير بياوريم تا بترانيم درمان مناسب براي كودكان كشورمان انجام داده و از عوارض مهم و برگشت‌ناپذير آن جلوگيري شود تا كودكان كشور بتوانند دنيا را زيبا ببينند.

 

 

نویسندگان: دکتر عبدالرضا مدقالچی، دکتر حسن بهبودی

سال و نوبت چاپ : اول / 1400

قیمت : 300000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید