قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی

قیمت : 120/000 ریال

 

تخلفات پزشکی می‎توانند شامل یکی از موارد تخلفات کیفری، مدنی و انتظامی باشند.

تخلفات کیفری، شامل صدور گواهی خلاف واقع، سقط جنین غیر قانونی، افشای راز بیمار و سوء رفتار حرفه‎ای بوده و از مواردی است که قابل بیمه شدن نبوده و مجرم باید مجازات آن را طبق مقرراتی که قانون تعیین‌کرده است، تحمل نماید.

تخلفات مدنی، موارد قصور پزشکی را در برمی‌گیرد که قابل بیمه شدن بوده و درمانگر قصد آسیب یا صدمه به فردی را نداشته ولی سبب ایجاد آن شده است؛ مانند جرائم شبه عمد و غیر عمد.

تخلفات انتظامی که در نظام پزشکی بررسی می‎شوند، عبارتند از مواردی که بیمار از مداخله­ی پزشک آسیب ندیده ولی پزشک در کار خود تخلف کرده است. مانند تأخیر در ویزیت بیمار یا غیبت در محل کار که با صدمه به فردی همراه نیست ولی سبب بی‎نظمی در محل کار شده است که این گونه موارد نیز قابل بیمه شدن نیستند.

بعضی از موارد، مانند افشای سّرِ بیمار، هم به‌عنوان تخلف انتظامی و هم به‌عنوان تخلف کیفری، قابل پیگیری است.

 

 

مولف: دکتر علی محمد علی محمدی

سال و نوبت چاپ : اول / 1397

قیمت : 120000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید