پرکاربردترین مواد قانون مجازات اسلامی برای پزشکان و متخصصین پزشکی قانونی 

قیمت : 400/000 ریال

 

کلیات

 تعاریف

ماده 1) قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است.

شرح ماده 1:

حدود: حد از نظر اصطلاح، به آن عقوبتی میگویند که برای آن در کتاب و سنت، اندازههایی معین‌شده است؛ مانند زنا، شرب خمر و ... به عبارت دیگر درصورت اثبات مجازات حد برای مجرمی اجرای آن حتمی است، ممکن است براساس شرایط جسمی و روحی مجرم زمان اجرای آن عقب و یا جلو بیافتد و قابل امحاء وقابل تبدیل به سایر مجازات‌ها مانند جریمه نقدی... در شرایط مختلف مجرم نبوده ونیست، و مقدار آن برای هر جرمی طبق اصول شرع مقدس کاملا مشخص و معین می‌باشد.

 

 

نویسندگان: دکتر مهدی فروزش، دکتر فارس نجاری  و دکترعلی محمد علی محمدی

سال و نوبت چاپ : اول / 1400

قیمت : 400000 ریال

قطع: پالتویی

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید