رویکرد بالینی در هیپوتیروئیدی مادرزادی

قیمت : 700/000 ریال

 

هیپو تیروییدی مادرزادی یکی از مهمترین بیماریهای قابل درمان در نوزادان است  که در صورت عدم درمان به موقع می تواند روی عملکرد بسیاری از ارگانهای بدن تاثیر بگذارد.تشخیص درست ودرمان به موقع ان می تواند مانع از اثرات نامطلوب ناشی از کمبود هورمون تیرویید روی تکامل عصبی کودک گردد. چالشهای بسیار زیادی در زمینه غربالگری و اندیکاسیون بررسی مجدد و تکرار تستها و نیز در زمینه تشخیص و نحوه کنترل این بیماری وجود دارد. هدف ازاین گاید لاین به روز رسانی اطلاعات در زمینه این مطلب میباشد و از انجاکه دستور العمل های متفاوتی برای درمان هیپو تیروییدی وجود دارد نویسندگان بر انند که یک گایدلاین  در نوزادان ترم و پرترم براساس شرایط کشور عرضه نمایند.

 

 

 

 

نویسندگان: دکتر ستیلا دلیلی، دکتر مهین هاشمی پور و دکتر آفاق حسن زاده راد

سال و نوبت چاپ : اول / 1401

قیمت : 700000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید