راهنمای عملی آنالیز داده های توالی یابی نسل جدید (NGS) وکاربردهای آن 

قیمت : 1/500/000 ریال

 

در سال 1962 سه دانشمند با عناوین James Watson، Francis Crick و Maurice Wilkins به دلیل کشف ساختار دی اکسی ریبونوکلئیک اسید یا همان DNA و اهمیت آن برای انتقال اطلاعات در موجودات زنده، به صورت مشترک موفق به کسب جایزه نوبل فیزیولوژی/پزشکی شدند . راز DNA در هماهنگ کردن فعالیت‌‌‌‌های موجود زنده، در چهار باز آلی (A، T، C و G) نهفته است. یک توالی خطی متشکل از این چهار باز را می‌‌‌‌توان به عنوان زبان حیات در نظر گرفت. در این زبان هر کلمه از سه باز تشکیل شده است که آن را کدون می‌‌‌‌نامند. فهم این موضوع که چگونه کدون‌‌‌‌ها توالی آمینواسیدی را تعیین می‌‌‌‌کنند به یک معمای جالب تبدیل شده بود. تا اینکه در سال 1968 سه پژوهشگر با نام‌‌‌‌های Robert W. Holley، HarGobind Khorana و Marshall W.     Nirenberg  به دلیل حل این معمای جالب، توانستند جایزه نوبل را در فیزیولوژی/پزشکی از آن خود نمایند. اینک آشکار شده است که مجموعه کدون‌‌‌‌ها تعیین می‌‌‌‌کنند، که چه پروتئین‌‌‌‌هایی، چه مکانی، در چه زمانی و به چه مقداری ساخته شوند. از زمان کشف ساختار DNA و رمز ژنتیکی آن، تلاش‌‌‌‌های مستمری توسط بسیاری از دانشمندان به منظور رمزگشایی معنای توالی DNA در جریان بوده است تا قادر به درک پیچیدگی‌‌‌‌های حیات شوند.

 

 

 

 

نویسندگان: Lloyed Low و Martti Tammi

مترجمین : محمد محمودی گماری، شاهین آغه میری، ساسان شعبانی، فرشید زند سلیمی، بهروز علیپور و ابوالفضل مقرونی

سال و نوبت چاپ : اول / 1401

قیمت : 1500000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید