خود مراقبتی معنوی

قیمت : 200/000 ریال

 حسد ابلیس رجیم از ابتدای خلقت ادم سلام الله علیه، به عشق و محبت خداوند به مخلوق خاکی خود، سبب تمرد او از فرمان سجده به ادم شد. آدمی که تمام اسمائ را از اول معلم عالم (حضرت حق) آموخته بود. معلمی که برای آموختن، محبت و رحمت را بر خود واجب نموده است ( الرحمن علم القرآن). پس حسد و تکبر ابلیس، او را به وادی تمرد و طغیان کشاند و او رانده درگاه حق تعالی شد. سپس قسم یاد کرد که بر سر راه صراط مستقیم بندگان خدا بنشیند و ایشان را از مسیر حرکت از او، و به سوی او ( انا لله وانا الیه راجعون) منحرف سازد. سپس خود را در ظاهر ناصحی مشفق به حضور آدم وحوا رساند وبه دورغ قسم یاد کرد وایشان را وسوسه نمود وفریب داد تا از شجره ممنوعه بخورند. پس خود اولین حاسد متکبر دروغکو و فریبکار شد.

آدم سلام الله با اشتباهی که مرتکب شد به زمین هبوط کرد و با تضرع و انابه از خداوند طلب آمرزش نمود. و کیست توبه‌پذیرتر از خداوند ستاد العیوب. اما در بین فرزندان آدم علاوه بر ابلیس رجیم، نفس اماره هم با شح نفس، ایشان را به حسدورزی آ تکاثر وزیاده خواهی، دنیاپرستی و...  فرا خوانده و می خواند. حال کیست در این جبهه جهاد اکبر، که بتواند بر سر نفس خود امیری کند و با جوانمردی به قرب الهی برسد؟ که:

                 گر بر سر نفس خود امیری مردی            ور بر دگری خرده مگیری مردی

                 مردی نبود فتاده را پای زدن                  گر دست فتاده ای  بگیری مردی

 

 

 

مولف: دکتر مینو اسد زندی

سال و نوبت چاپ : اول / 1395

قیمت : 200000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید