آشنایی با اصول و مراحل نگارش پیش طرح پایان نامه تحقیقاتی در حوزه علوم اجتماعی

قیمت : 70000 ریال

 

در فصل اول این کتاب قصد بر این است تا اطلاعات دقیق و عمیقی در زمینه اصول نگارشی و ویرایشی و نحوه نگارش موضوع منتخب توسط محقق به وی داده شود. در ادامه این فصل به محقق کمک می‌شود که آشنایی بهتری با نحوه نگارش مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش، بررسی متون، اهداف تحقق در سه دسته کلی، اختصاصی و کاربردی، فرضیه و سوالات تحقیق پیدا کند.

در فصل دوم به محقق این فرصت داده می شود تا آشنایی کاملی در مورد انواع متغیرها کسب نماید و بتواند متغیرهای مربوط به تحقیق خود را از دیگر متغیرها تمیز دهد.

در ادامه کتاب که فصل سه آن را در بر می‌گیرد هدف آشناسازی و آگاه سازی محقق نسبت به انواع مطالعه می باشد که جزئی از روش شناسی تحقیق است. در این بین محقق با انواع مطالعات کمی و کیفی آشنا شده و روش و نوع مطالعه صحیحی را انتخاب می‌نماید.

در فصل چهار کتاب محقق بخش بعدی روش شناسی تحقیق را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در این بخش فرد به تعریف عمیقی از حجم نمونه و روش‌های آن می‌رسد و پس از آن با تعریف، روشها، مزایای انواع نمونه‌گیری آشنا می‌گردد.

در فصل پنجم و ششم محقق در میابد که چگونه روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها را به قلم نگارش در آورد و در راستای آن روش اجرایی مناسبی را برای پروپوزال خود بنویسد و سپس جدول زمان بندی مناسبی با توجه به روش اجرایش تهیه نماید.

در انتهای فصل ششم محقق با مواد 27 گانه در زمینه ملاحظات اخلاقی آشنا می‌شود و مواردی که لازم به رعایت می باشد را در پروپوزال خود قید می‌نماید. در نهایت پژوهشگر با نحوه نگارش منابع چه در داخل متن و چه در انتهای کار آشنا می‌گردد.

 

 

مولف: پریا پورحسین هندآباد

سال و نوبت چاپ : اول / 1393

قیمت : 70000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید