اصول اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی 

قیمت : 50000 ریال

 

حرفه مددکاری اجتماعی علیرغم اینکه در ایران بیش از
نیم قرن سابقه دارد، هنوز از نبود برخی اسناد پایه رنج می‌برد.

اصول اخلاقی حرفه مددکاری اجتماعی یکی از این اسناد است که در برخی‌ منابع تنها به طور کلی مورد بحث قرار گرفته‌است. غفلت از پرداختن به جنبه‌های دقیق اخلاق حرفه‌ای در شرایطی روی داده است که مددکاران‌اجتماعی با توجه به حوزه بسیار وسیع فعالیتشان با دو راهی‌های اخلاقی متعدد و دشواری روبرو می‌شوند. بی تردید اشاره‌های کلی به اصول اخلاقی در چنین موقعیت‌هایی نمی‌توانند راهگشا باشند و احتمال خطا در تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای را افزایش می‌دهند. تدوین اصول اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی با توجه به همین ضرورت و با اولویت در دستور کار کمیته تدوین استاندارد انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران قرار گرفت. در این سند سعی شده است به جای توصیه‌های کلی، حد و مرزها در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی در مددکاری اجتماعی با جزئیات مورد توجه قرار گیرند. الگوی انتخاب شده برای تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی در ایران با الگوی بین‌المللی مطابقت دارد.  

برای تدوین اصول اخلاقی در حرفه مددکاری‌اجتماعی ضمن مرور منابع فارسی و آخرین ویرایش‌های کدهای اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی، از نظرات صاحب نظران مددکاری‌اجتماعی نیز بهره گرفته شد. مصاحبه با مددکاران اجتماعی و جستجوی چالش‌های اخلاقی که در طول فعالیتشان با آنها مواجه شده بودند، به تیم تدوین سند کمک کرد تا کدها را به گونه‌ای تنظیم کنند که پاسخگوی نیازهای جامعه حرفه‌ای مددکاری اجتماعی در ایران باشد. در عین حال تیم تدوین با حساسیت، ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی را در جلسات متعدد مورد توجه قرار داد. 

 

 

 

 

مولفین: دکتر معصومه معارف وند، نازنین تدین نجف آبادی

سال و نوبت چاپ : اول / 1392

قیمت : 50000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید