آموزش پيشگيري از اچ آی وی / ایدز 

قیمت : 45000 ریال

 

بیماری ایدز AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) یک بیماری عفونی است که در آن سیستم ایمنی بدن دچار نقص می‌گردد. این بیماری از سه دهه پیش شروع شده و به سرعت در حال گسترش در همه جهان است. اعتیاد تزریقی و رفتارهای جنسی پرمخاطره دو راه انتقال این بیماری است که هر دو جزء پدیده‌های پیچیده هستند و این پیچیدگی بر گسترش آن تأثیر می‌گذارد و به دلیل آن که راه‌های انتقال آن درحوزه رفتارهای افراد است این بیماری عفونی از سایر بیماری‌ها متمایز گشته‌ و آن را جزء بیماریهای رفتاری طبقه‌بندی کرده‌اند و از آنجا که تغییر رفتار مشکل است،کنترل این بیماری نیز مشکل است. لذا راهکاره‌ای پیشگیری از آن بایستی کاملا علمی ومنطبق با نیازهای گروه هدف باشد.

ازطرفی با توجه به عوارض ناشی از این بیماری که شامل از هم گسیختن    خانواده، افزایش فقر، یتیم شدن کودکان، افزایش ناامنی،کاهش رفاه اجتماعی و.......می‌باشد. سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک سازمان رفاهی-اجتماعی که مسئولیت آن ایجاد زمینه‌هایی جهت کاهش رنج انسان‌ها وافزایش بهتر زیستن آحاد جامعه می‌باشد، نقش اساسی درپیشگیری وکنترل این بیماری دارد وعدم پرداختن به آن بار ناشی ازبیماری رادر سال‌های آتی بردوش سازمان خواهد نهاد و با توجه به این موضوع که کشور درمرحله حساسی ازهمه‌گیری اچ آی وی است و نتایج تحقیقات نشانگر افزایش انتقال ویروس اچ آی وی ازطریق جنسی است.

 

 

 

مولفین: زهرا اصفهاني - دكتر مجيد رضازاده- دكتر سپيده سيگاري- دكتر بهنام فرهودي- شهناز شيباني، دكتر رحيم تقی زاده اصل- دكتر مهرداد احترامي-دکتر خدابخش احمدی

سال و نوبت چاپ : اول / 1390

قیمت : 45000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید