راهنمای سلامت معنوی برای دانشجویان و کارکنان نظام سلامت

قیمت : 200/000 ریال

 

تأکید اسلام بر خود مراقبتی معنوی و تزکیه نفس و حفظ سلامت به عنوان امانت الهی، افراد و خانواده ایشان را مسئول حفظ و ارتقای سلامت معنوی خود و خانواده  کرده است. اما انجام این مهم نیازمند آشنایی با ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع سلامت معنوی در کنار سایر ابعاد سلامت است. مددجویان / بیماران و خانواده ایشان باید در سطوح مختلف پیشگیری توسط کارکنان نظام سلامت آموزش دیده، راهنمایی و هدایت شوند. باید ایشان را با روشهای جلوگیری از بروز عوامل خطر سلامت معنوی در پیشگیزی مقدماتی، روش بررسی و تشخیص به موقع بیماریهای  معنوی و درمان آنها جهت پیشگیری از عوارض جسمی روانی و اجتماعی این بیماریها  و بازگشت دوباره به سلامت معنوی  در سایر سطوح پیشگیری آموزش داد. این آموزشها باید با توجه به توان خود مراقبتی افراد و خانواده ایشان در سیستمهای حمایتی – آموزشی به شکل مشاوره معنوی برای افراد دارای توانایی مراقبت از خود، یا به شکل انجام مراقبت معنوی توسط تیم درمانی در سیستمهای جبرانی نسبی یا جبرانی کامل، برای افراد دارای نقص توانایی مراقبت از خود انجام شود.مسلم است که کارکنان نظام سلامت برای این مهم، باید توانمند شوند و خود را تهذیب نمایند. اجرای برنامه‌های آموزشی توانمندسازی سلامت معنوی برای اساتید، دانشجویان علوم سلامت و نیز برای کارکنان نظام سلامت باید در دستور کار قرار گیرد.

اما از آن جایی که در کشور ما نبودن محتواهای آموزشی مناسب یکی از موانع مهم برای ارائه درمان و مراقبت
کل‌نگر و رفع نیازهای مددجو/ بیمار و خانواده در تمام ابعاد زیستی روانی اجتماعی معنوی سلامت وی به عنوان رویکرد جهانی است.
 

 

 

مولف: دکتر مینو اسد زندی

سال و نوبت چاپ : اول / 1397

قیمت : 200000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید