روان درمانی سوگ و داغدیدگی با رویکرد رفتاردرمانی دیالیکتیکی - راهنمای درمانگر

قیمت : 500/000 ریال

 

این کتاب با نام خدا شروع شد و با نام او پایان یافت. باشد که راهنمای عملی خوبی برای شما همکاران گردد. آنچه که به شما در این کتاب آموزش داده شده است، تلاش و تجربه کار بالینی با والدین دارای فرزند فوت شده در بیماری سرطان است. وقتی اولین مراجع سوگ خود را ویزیت میکردم، تصور نمی‌کردم که بخواهم یا بتوانم در عمق درمان سوگ این گونه نمود کنم، اما اکنون می‌دانم که تازه اول راه است و سوگ درمانی، پیچیده‌تر از آن است که من تا کنون درک کرده‌ام. این حوزه در ایران و توسط همکاران،به شکل بالینی، کم کار شده است و به همین خاطر مسیر طولانی در پیش می‌باشد. کتاب‌هایی که درباره سوگ و درمان آن نگارش شده است اکثریت نگاه تئور. کتابی تحت عنوان کتاب کار در حوزه درمان سوگ بزرگسال در ایران وجود ندارد و یا ترجمه‌ای از کارهای خارجی است. قطعا رونوشت‌های خارجی با توجه به تاثیر عمیق فرهنگ بر سوگ و مناسک مرتبط با آن، نمی‌تواند درک راحت و معناداری را به درمانگر و مراجع القا کند.به همین خاطر در هنگام کار با بیماران موسسه محک، نیز وقتی شاهد سوگ‌های ناتمام و پیچیده‌ی والدینی بودم که حتی در سالهای طولانی پس از مرگ فرزندشان نیز پایان نمی‌یافت بر آن شدم تا با نگارش کتاب کار و راهنمای درمانگر دراین حوزه گامی در جهت کاهش درد خانواده‌های سوگوار بردارم. در این راه از تجربیات ارزشمند اساتید بزرگوار نیز بسیار بهره بردم.

 

 

 

نویسنده: دکتر نازنین خسروی

سال و نوبت چاپ : اول / 1400
 

قیمت : 500000 ریال
 

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید