رویکرد بالینی در چاقی کودکان

قیمت : 600/000 ریال

 

 

گایدلاین حاضر به بحث در مورد کلیات چاقی در کودکان،  تعریف، هورمونهای تنظیم اشتها، اتیولوژی چاقی در کودکان، علل اندوکرین، علل پرناتال، سندرم های همراه، ارزیابی، درمان جراحی و  دارویی و عوارض چاقی می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

گردآوری و تالیف: دکتر ستیلا دلیلی، دکتر سیده آزاده حسینی نوری، دکتر منیژه تبریزی و دکتر آفاق حسن زاده راد

سال و نوبت چاپ : اول / 1401

قیمت : 600000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید