حمایت های پیشرفته در تروما

قیمت : 2/000/000 ریال

 
 

 

تروما یا آسیب مشکل مهم سلامت عمومی و همچنان سومین علت شایع مرگ در جوامع مختلف وشایع ترین علت مرگ در افراد جوان (1 تا 44 ساله) است. علاوه بر مرگ ومیر، درمان آسیب دیدگی بیماران ترومایی، هزینه های بسیاری  بر کشورها تحمیل می نماید. بروز رسانی علمی تیم درمانی و رسیدگی مناسب آنها با انجام اقدامات مناسب تشخیصی ودرمانی بخصوص در مراحل اولیه، نقش بسزایی در کاهش مرگ ومیر وعوارض مصدومین دارد.

قطب علمی ترومای کشور که در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) مستقر است، بر اساس وظیفه ذاتی خود در راستای مرجعیت علمی و تولید و انتشار دانش روز آمد، با کمک مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه این کتاب را ارایه می کند.

این مجموعه  هدیه کوچکی از طرف قطب علمی ترومای کشور به تیم های درمانی بخصوص پزشکان عمومی و جراحان ایران عزیزمان است تا بتوانند با اطلاعات روز آمد شده و رویکرد منظم وعلمی، آسیب دیدگان را درمان نمایند و ان شاءالله نزد پروردگار ماجور باشند.

 

 

 

 

ترجمه و تلخیص: دکتر بیژن خمیسی، دکتر حامد قلی زاده، دکتر شعبان مهرورز و دکتر حسنعلی محبی

سال و نوبت چاپ : اول / 1402

قیمت : 2/000/000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید