تحلیل کینامتیکی حرکت انسان

قیمت : 250/000 ریال

با شروع از حرکتهای غیرارادی جنین در داخل رحم و پیشروی به سمت حرکات پیچیده‌تر پس از تولد، سیستم عصبی مرکزی به حدی توسعه می‌یابد که قشر مغزی دستورات لازم برای ایستادن کودک روی پاهایش را منتقل نموده و او با چالش عمده جابجایی عمودی روبرو می‌شود. بلوغ و یادگیری باعث می‌شود کودک از لحاظ جسمی و سطح شناختی تحرک خود را به طور کامل بدست آورد. خیلی زود، ارتباط بین توانایی حرکت و مفهوم زندگی به وجود می‌آید. این جمله "ambulo ergo sum" گاسندی (من راه می‌روم، بنابراین من هستم)  در پیوستگی نزدیک با "cogito ergo sum" دکارت (من فکر می‌کنم بنابراین من هستم) است.

سپس کودک می‌آموزد که حرکت در واقع حفظ بقا است. انسانها علاوه بر اینکه از حرکت برای تهیه غذا و فرار از تهدید استفاده می‌کنند، از آن برای آشکار کردن ارزش‌های فکری، مانند کاوش در حدود جسمی، زیبایی شناسی، خلاقیت، ارتباطات و بیان خود استفاده می‌کند.

 

 

نویسنده: لورنس چیز

ترجمه: دکتر علی فتاحی، هانیه زهتاب اصغری

سال و نوبت چاپ : اول / 1399

قیمت : 250000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید