مهارت های حرکتی بنیادی
قیمت : 1/500/000 ریال 

کتاب پیش رو، منبعی برای معلمان، مربیان، والدین، بچه‌ها و همه افرادی است که می‌خواهند رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی بچه‌ها را به روشی سرگرم‌کننده و هدفمند تحت حمایت قرار دهند. مهارت‌های حرکتی بنیادی، پایه بسیاری از فعالیت‌های جسمانی شامل: بازی، مسابقه، فعالیت‌های بیرون از خانه و ورزش است. 
هدف این منبع توانمندسازی بچه‌ها برای یادگیری و توسعه مهارت‌های بنیادی از طریق بازی کردن است. همچنین این منبع برای تشویق مشارکت حداکثری، سرگرمی و کمک به بچه‌ها برای پیشرفت سطح مهارت‌های حرکتی بنیادی شان طراحی شده است. 
کتاب پیش رو می‌تواند برای توانمندسازی مهارت‌های حرکتی بنیادی بچه‌ها به شکل فعالیت‌های سازماندهی شده یا سازماندهی نشده (شامل: بازی، مسابقه، حرکات موزون و ورزش) در مدارس، باشگاه‌های ورزشی، گروه‌های اجتماعی و در خانه مورد استفاده قرار گیرد. فراهم سازی تجارب حرکتی باید به صورت کودک محور انجام شود که طی آن بچه‌ها به اکتشاف مهارت‌های حرکتی بنیادی بپردازند. این تجارب حرکتی، ادراک بچه‌ها از حرکت را افزایش داده و به آن‌ها در توسعه حس رقابت و افزایش اعتماد بنفس شان در گستره وسیعی از مهارت‌های حرکتی بنیادی، کمک می‌کند. 

 
 

 

مولفین: مجید عرب، فائزه دودانگه

سال و نوبت چاپ : اول / 1401

قیمت : 1/500/000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید