مربی برنده - مربی بازنده

 

نگاهی کوتاه بر کتاب

تمرکز شما، عملکرد و زندگی شما را هدایت می کند.

مربیگری حرفه‏ای پیچیده است؛ پیچیده‏تر و سخت‏تر از آنچه که مردم فکر می­کنند یا می­خواهند باور کنند. مربیگری مسؤولیت بزرگی را نیز با خود به همراه دارد. ورزشکاران، کادر فنی، باشگاه‏ها، دانشگاه‏ها، سازمان‏ها و گاه کشورها، وقت و انرژی خود را در تیمی سرمایه گذاری می­کنند که شما در حال هدایت و رهبری آن هستید. آنها زندگی و منابع خود را در اختیار شما قرار می­دهند با این توقع که شما می­توانید به آنها کمک کنید تا به هدف مشترک دست یابند. به عنوان مربی باید به این سرمایه‏گذاری احترام بگذارید و هر کاری که می­توانید انجام دهید تا این سرمایه گذاری بیشترین بازدهی را داشته باشد. در نهایت، ما به عنوان مربی ارائه دهندة خدمات هستیم، تسهیل کنندة تغییر و دستیابی به هدف. این حرفه شبیه حرفه های دیگر نیست، ویژه و منحصر به فرد است و وقتی کسی شما را " مربی " خطاب می­کند باید به این دلیل باشد که شما لیاقت " مربی " خطاب شدن را به دست آورده‏اید.

 

 

مولف: جواد مهرگان

سال و نوبت چاپ : اول / 1401

قیمت : 800/000 ریال

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید