آموزش والیبال ساحلی

والیبال ساحلی بازی است که به تماشاگران هیجانی قابل توجه می دهد. افراد اغلب به بازی در ساحل عشق می ورزند و این بازی خودش به قدری جالب است که در سراسر جهان دارای محبوبیت می باشد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تعدادی محدودی از قوانین را فرا گیرید و تا آماده باشید که این بازی سرگرم کننده را با دوستان خود انجام دهید. 

هدف از این بازی این است که توپ را بر زمین سمت مخالف تور بنشانید. این بازی میان دو تیم انجام می شود و در هر نوبت سه شانس به هر تیم داده می شود تا توپ را به سمت زمین حریف خود بنشاند. جدای از دانش اولیه، ترفندهایی برای انجام خوب بازی لازم است.

 

 

 

 

 

مولف: فاطمه خسروی

سال و نوبت چاپ : اول / 1402

قیمت : 1/000/000 ریال

تعداد صفحات: 60

زبان: انگلیسی - فارسی

برای سفارش این کتاب تماس حاصل نمایید