تغذیه و رژیم درمانی

 

در آستانه هفته ملی دیابت از تاریخ 20 لغایت 26 آبان ماه 1402، کتاب ویژه تغذیه و رژیم درمانی به سفارش وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت دفتر بهبود تغذیه جامعه و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، معاونت بهداش، گروه بهبود تغذیه جامعه در دو سر فصل تغذیه و رژیم درمانی در بیماری دیابت نوع 2 همچنین تغذیه و رژیم درمانی برای کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه ویژه کارشناسان تغذیه در سیستم بهداشتی کشور منتشر خواهد شد و به صورت رایگان در اختیار گروه های هدف در حوزه کارشناسان تغذیه قرار خواهد گرفت.
 
 
 
 

نامه دعوت به کنگره


 
 
 

نمادها